Stoppa privatiseringen!

DEBATT. Region Skånes borgerliga femklöver har beslutat att låta upphandla all ambulanssjukvård i regionen. Majoriteten anger som huvudsakligt skäl för att verksamheten ska drivas i privat regi att privata entreprenörer inte behöver ta hänsyn till regionens policys och riktlinjer för personalens arbetsmiljö.

Besparingar inom ambulanssjukvården ska betalas av dem som idag är anställda inom Region Skåne i form av längre arbetspass och otryggare anställningar.
Upphandlingen av ambulansverksamheten i Region Skåne visar skrämmande tydligt att de prisskillnader som idag finns mellan den offentligt och den privat drivna ambulanssjukvården bottnar i skillnader i arbetsmiljö, anställningsformer och arbetstider, vilket inte är rimligt. Region Skåne borde ställa samma höga nivå för ambitionerna på personalområdet hos alla aktörer som bedriver verksamhet inom regionens ansvarsområde.

Det är inte långsiktigt hållbart att genomföra besparingar genom att försämra personalens arbetsmiljö. För oss socialdemokrater är inte god arbetsmiljö och rimliga arbetstider för personalen ett hinder för att kunna erbjuda bra vård och verksamhet till medborgarna. Det är snarare en förutsättning. På sikt leder sämre villkor för personalen till sämre kvalitet i verksamheten.

Att dessutom lägga ut all ambulanssjukvård på entreprenad innebär att regionen saknar egen verksamhet för att på ett bra sätt kunna jämföra kvalitet och kostnader mellan verksamhet i egen och privat regi. Vid framtida upphandlingar riskerar regionen därför att stå helt i händerna på en privat entreprenör vilket i sin tur kan leda till en förlorad kostnadskontroll. Den enda rimliga slutsatsen av det som framgår är därför att stoppa den planerade upphandlingen av ambulansverksamheten i Region Skåne.

Rikard Larsson
Regionråd (s)

Skribent: Rikard Larsson