Ny vänstertidning tar form i Örebro

NYHETER OCH REPORTAGE. Den 5 september föds en ny vänstertidning i Sverige. I alla fall om arbetarrörelsen i Örebro får som den vill.
Då startar ETC Örebro, en lokal veckotidning som görs i samarbete med tidningen ETC. Idén föddes på ett ABF-seminarium i Örebro höstas, där ETC:s chefredaktör Johan Ehrenberg föreläste inför ett hundratal personer.
Tanken är att försöka bryta den borgerliga lokaltidningen Nerikes Allehandas dominans på orten, en dominans som kraft ökat sedan nedläggningen av den socialdemokratiska tidningen Örebro Kuriren för några år sedan.
– En lokaltidning måste ha någon form av förankring i en politisk rörelse. Annars blir den en isolerad liten vänstertidning, och det är ju ganska ointressant, förklarar Johan Ehrenberg.
Vänsterpartiet och socialdemokraterna samarbetar nu kring den nya tidningen, men också personer utanför partierna deltar. Det tycker Johan Ehrenberg är bra.
– Arbetarrörelsen är mer än socialdemokraterna. Sekterism överhuvudtaget är farligt, även för en stor rörelse, säger han.

I den socialdemokratiska arbetsgruppen satt länge Lars Bjurström. Han har nyss blivit anställd av ETC för att vara en av dem som jobbar journalistiskt med ETC Örebro.
Han ser tidningens främsta uppgift i att bevaka sådant som inte bevakas idag, eller som förtjänar att lyftas fram bättre.
– Segregationen till exempel. Och de personer som idag finns i utkanten av arbetsmarknaden. Deras villkor belyses för dåligt. Jag tänker mig att vi skulle kunna göra det, med ett tydligt underifrånperspektiv, säger Bjurström.
Att man skulle kunna konkurrera med Nerikes Allehanda på allvar tror han väl inte riktigt på.
En del yngre läsare kanske kan tänka sig att bara ha ETC Örebro, men för många andra blir det en komplementtidning till den ordinarie dagstidningen.
– Men jag tror vi kommer att kunna utmana Nerikes Allehanda ibland, på en del nyheter. Fast på kort och medellång sikt är vi inget hot mot dem.

Halva tidningen ska göras i Stockholm. Den innehåller inrikes- och utrikesmaterial och mer allmänna reportage, som tas från den redan existerande tidningen ETC.
Den andra halva görs lokalt. Socialdemokraterna och vänsterpartiet ska svara för två sidor i tidningen, i praktiken två ledare- och debattsidor.
– Det ska vara tydligt identifierade partiåsikter som framförs, säger Bjurström.
Resten av det lokala materialet ska produceras av två anställda journalister. Dessutom finns en del pengar, oklart hur mycket, för inköp av lokalt frilansmaterial.
Denna uppdelning i en unik lokal del och gemensam riksdel är en anpassning till hur reglerna för presstöd ser ut. För att en tidning ska kunna få presstöd måste mer än hälften av det redaktionella materialet vara unikt för just den tidningen.
Dessutom behövs 2000 betalande prenumeranter. Det har varit ett problem. Egentligen skulle man redan vara igång, men den planerade tidningsstarten till 1 maj fick skjutas upp just på grund av för få prenumeranter. Men från september ska det rulla. Idag saknas några hundra prenumeranter. Det oroar inte Ehrenberg.
– De kommer att komma när tidningen väl är igång, tror han.

Huvuddelen av arbetet med att värva prenumeranter har legat på ETC, som låtit trycka tre provnummer. Det första gick ut i över 40 000 exemplar. De båda andra i småupplagor.
ETC har dessutom arrangerat en rad informationsmöten runt om i länet. Och inom arbetarrörelsen frågan tagits upp på många ordinarie möten och man har gått ut med uppmaningen att prenumerera via sina vanliga medlemsutskick och annat.
Någon annonsmarknadsundersökning har inte gjorts. Men självklart ska tidningen ha annonser.
– En lokaltidning behöver ha en del annonser, inte minst nöjesannonser. Det finns ju idiotannonser, men det finns också viktiga annonser: de som talar om vad som händer på orten, säger Johan Ehrenberg. Han fortsätter:
– I och med att man har en tidning med 2000 prenumeranter, så kan man också ge ut den några gånger om året i 100 000 exemplar.
På så vis bygger man en marknad, både för annonser och för prenumeranter. Målsättningen är att komma upp i 10 000 prenumeranter på två år.

Ur Efter Arbetet 2 2008

Skribent: Petter Larsson