Putte Svensson

KORT SAGT. Media skvallrar denna dag då kristdemokraterna öppnar sitt riksting. Alf Svensson är okontant med sin efterträdare Göran Hägglund, sägs det. Jag har ingen åsikt i saken men måste medge att jag funderat över Alf Svenssons position som riksdagsman. Varför tog han ytterligare en period när han ändå lämnat partiledarskapet? Var det bara för att hjälpa sitt parti med sin karisma?

Jag har kommit till slutsatsen att det kan vara så här: Alf Svensson var den borgerlige riksdagsledamot som hade de främsta sakliga kvalifikationerna för att bli talman vid en borgerlig valseger. Han hade säkert fullgjort den uppgiften med både skicklighet och elegans. Men valsegrarna, moderaterna, placerade i stället Per Westerberg i talmansstolen – och vilken egenskap eller förmåga man än prövar hos honom hamnar han några klasser längre ner än den där Alf Svensson befinner sig.
Varför släppte Hägglund fram Westerberg? Var det för att säkra en ministerpost åt Mats Odell?

Ser man det så kan det knappast förvåna om Svensson är putt.

Skribent: Bengt Göransson