Målar fan på väggen

KULTUR. En troende man vägrar på grund av sina religiösa regler att ta en kvinnlig chef i hand på anställningsintervjun. Istället bugar han och förklarar varför. Han går – av andra skäl – miste om praktikplatsen och berövas – på grund av sin vägran – sin ersättning från arbetsförmedlingen. Diskrimineringsombudsmannen stämmer då arbetsförmedlingen. En myndighet måste nämligen respektera inte bara religionsfriheten på pappret, utan också dess konkreta uttryck.

Det tycker Lars Åberg är åt skogen (Göteborgs-Posten 28 maj), ty detta är silverskålens nål. Bak hörnet väntar nu inte bara den ”muslimska högerns” krav på huvuddukar och friskolor utan också – här drar Åberg en parallell till den kristna högern i USA – bokbål och andra totalitära paradgrenar.

Mannen görs alltså till representant för en ”muslimsk höger”. Han kopplas dessutom indirekt till de mest militanta delarna av den kristna högern i USA.
Om han verkligen tillhör den ”muslimska högern” vet vi förstås inte. Och att den muslimska populationen i Sverige befinner sig i en helt annan situation av underläge, utsatthet och fördomar än den i allt väsentligt väl integrerade och rätt mäktiga kristna högern i USA spelar tydligen heller ingen roll.
Genom dessa utelämnanden byggs det luftslott av associationer som ska få oss att tänka att det börjar med en bugning och slutar med bokbål och angrepp på abortkliniker.
Så skrivs denna vardagliga, lilla kulturkrock in i en stor berättelse om den religiösa fundamentalismens hot mot vårt samhälle.
Snacka om att måla fan på väggen.

Artikeln tidigare publicerad i Göteborgs-Posten

Skribent: Petter Larsson