Omläsning i ubåtarnas tid

KORT SAGT. En utrikesminister blir påmind om det som en gång skapade hans storhet – ubåtar som ingen längre tror på.
När tidigare viceamiralen Bror Stefenson skyndar till hans hjälp plockar jag fram en notis på Aftonbladets ledarsida den 23 februari för tjugofyra år sedan, som citerar samme Stefenson: ”Bottenspåren är utan tvivel gjorda av bandaggregat som manövrerats ”intelligent” och med meterprecision på platsen. Det är således helt uteslutet att de kan härröra från svenska ubåtar eller något annat svenskt.”

Skribent: Bengt Göransson