Nu ska miljön bakas in i kostråden!

NYHETER & REPORTAGE. – Fortfarande är det allra viktigaste för konsumenten att få veta vad livsmedlen innehåller, berättar Svanhild Foldal, statsinspektör på Livsmedelsverket.
Hon kan hänvisa till en undersökning av nordiska konsumenters inställning till livsmedelsmärkning. 90 procent av de svenskar, danskar, norrmän, islänningar och finländare som man frågat tycker att innehållet är viktigast.

Skribent: Bo Bernhardsson