Kunskap måste värderas!

DEBATT. Vill vi att det ska bedrivas någon sjukvård i Sverige i framtiden?
I så fall är det dags att vi alla gemensamt talar om för våra politiker att vi faktiskt vill det. Sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor fyller alla viktiga och avgörande funktioner i hälso- och sjukvården. Men vem vill i framtiden lägga ner minst tre års högskolestudier för att utbilda sig till något av dessa yrken när skillnaden i lön mellan gymnasieutbildad personal och högskoleutbildad personal i princip är obefintlig? Det är dags att kunskap börjar värderas!

De flesta i dessa yrkesgrupper älskar sitt arbete och har valt yrket för att de vill arbeta med människor. Detta har arbetsgivaren levt högt på i många år då man vetat att personalen i dessa yrkesgrupper i princip slår knut på sig själv för att lösa alla problem så att patienten inte kommer i kläm. Nu har vi emellertid kommit till en punkt där något måste göras. Både för de i dag yrkesverksamma och för att säkra rekryteringen av unga som vill utbilda sig till dessa yrken.
För vem kan tänka sig att föda barn utan att en barnmorska finns närvarande? Att vara inlagd på en vårdavdelning utan en sjuksköterska som har helhetsbilden och ansvaret för omvårdnaden? Eller att få reda på svaren på sina blodprover utan att veta om de är korrekta, eller bli röntgad för sitt benbrott utan att en röntgensjuksköterska finns där? Dessa yrkesgrupper har ett stort ansvar i hälso- och sjukvården och de är bärare av väldigt mycket kunskap.
Kort sagt: en hälso- och sjukvård utan dessa yrkesgrupper blir omöjlig. Det är dags att dessa yrkesutövare får lön för vad de faktiskt gör!

Det börjar redan bli brist på specialistsjuksköterskor och det är allvarligt. Med specialistsjuksköterskor menas sjuksköterskor med en specialistutbildning på ytterligare 1 – 1½ års högskoleutbildning till exempel operationssjuksköterskor, distriktssköterskor och intensivvårdssjuksköterskor.
Men, säger då vän av ordning, då har ju dessa specialistsjuksköterskor fyra till fyra och ett halvt års högskoleutbildning. Nu måste det ju synas skillnad på lönen. Tyvärr är det inte så. Efter att ha satsat ytterligare dessa 1 – 1½ år på högskola så säger arbetsgivaren att de kan värdera denna extra kunskap till mellan 500 och 1000 kronor i månaden. Då hör det till saken att sjuksköterskan under utbildningstiden på 1- 1½ år haft ett inkomstbortfall. Detta är ju inte precis något som lockar. Men faktum kvarstår – vården behöver dessa specialistsjuksköterskor! Kunskap gör skillnad. Det går inte att överföra dessa arbetsuppgifter på vårdpersonal utan utbildning och samtidigt hålla kvar en god och säker vård för patienten. Det är inget orimligt krav utövarna av dessa yrken har. De vill bara bli behandlade precis likadant som övriga grupper i samhället – nämligen få betalt för vad de gör.

Skribent: Pia Arndorff