Ät klimatsmart – Rädda jorden!

KRÖNIKA. Vår jord blir varmare. Orsaken är de allt större utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.
Den stora boven i dramat är fossila bränslen. Kol som varit bundet i miljarder år släpps nu ut i atmosfären och forskarna är så gott som helt ense, vi har några årtionden på oss att bromsa och vända annars väntar förödande katastrofer.

Vad kan man som enskild konsument göra för att bidra till att förhindra dem?
Åka kollektivt så mycket det bara går och byta till miljöbil. Trafiken är en av de stora utsläppskällorna.
Sen är det maten vi äter. Den spelar en större roll än vad debatten hittills låtit oss ana.

Om du kör en stadsjeep med en V6a till affären två mil bort och din miljövänlige granne cyklar, och grannen köper ett kilo entrecote och du handlar ett kilo strömming, då har du bettet dig mera klimatsmart än grannen. Trots att du kör stadsjeep.
Den släpper ut väldigt mycket koldioxid per mil, 10 kg på helaresan, men att producera entrecoten har genererat 14 kg koldioxid.
Det räcker att byta halva sin årskonsumtion av oxkött mot kyckling föra att det skall ge lika stor effekt som att byta sin medelstora bensinbil mot en miljöbil av elhybridslag.
Det ena är dock knappast någon ersättning för det andra. Om vi skall undanröja klimathotet måste vi göra både det ena och det andra.

Oxkött är inte klimatsmart. Morötter och potatis är väldigt klimatsmart. Ett kilo genererar bara ett par hekto koldioxid.
Sen beror det på hur biffen eller för den delen grönsaken har producerats. På hur mycket fossila bränslen som har använts av uppfödaren/lantbrukaren. Och hur gödseln har tagits tillvara. Den kanske har blivit till biogas som används istället för olja. Vilket foder som används spelar också roll. Och sen är det ju transporterna.
En föreställning är att det är bättre med närproducerat. Och det kan det säkert vara. Det är till exempel lättare att hålla reda på hur produkten producerats när det är närproducerats. Men tomater som odlats i Sverige i drivhus som värmts upp av fossila bränslen är inte klimatsmarta. Då är det bättre att flyga in dem från varmare länder. Om växthuset värmts upp med biogas som producerats av avfall och gödsel kommer saken i ett annat läge.

Men koldioxid produceras ju ständigt av alla växter och djur. Ja, och det är egentligen inte så mycket att oroa sig för så länge det handlar om det naturliga kretsloppet. Även om metanutsläpp är problematiska.
Att koldioxidutsläpp från förbränning av fossilt material är så hotfullt beror just på att man frigör kol och koldioxid som varit bundet så länge.
Förbränning av biogas som producerats av växande grödor eller skogsavfall producerar alltså koldioxidutsläpp. Men i princip binder grödorna och skogen lika mycket koldioxid när man odlar och nyplanterar igen och det växer upp igen.
Det är värre med idisslare som kor. De avger metan och metan är sådär en 20 till 25 gånger effektivare som växthusgas än koldioxid. Fast också metan blir så småningom koldioxid. Men det tar mycket lång tid.

Vill man äta klimatsmart gäller det alltså att ha koll på maten och hur den producerats.
Det kan man få på olika ställen. Tidningarna presenterar alltfler kostråd och listor på klimatsmart mat. Och det finns en rad hemsidor där man kan få goda råd. Livsmedelsverket jobbar också med att ta fram sådana kostråd.

Bo Bernhardsson

Här kan du få tips om klimatsmart mat:
http://www.e-health.se
http://www.cul.slu.se
CUL betyder Centrum för Uthålligt Lantbruk.
Pröva förresten att söka på nätet på just ”klimatsmart mat”. Då dyker det upp massor av matnyttigt.

Artikeln ur Efter Arbetet Nr 1 2008

Skribent: Bo Bernhardsson