Rörelsen som kommer in från kylan

KULTUR Är de innanför eller utanför, är de normala, legitima och produktiva eller onormala illegitima och destruktiva? Dessa frågor häftas vid varje nytt, icke-etablerat politiskt uttryck. Sociala rörelser möts alltid med skepsis, för att oftast, efter en tids kamp, bli inkorporerade i en normalitet och erkända som bidragsgivare till diskussion, normskapande och politisk handling. Men trots det hänger ifrågasättandet kvar vid rörelserna. Detta har gällt såväl arbetarrörelsen, feminismen som miljörörelsen. Och det gäller i än högre grad den globala rättviserörelsen.

Denna spänning ligger som ett grundackord i sociologen Magnus Wennerhags nyutkomna avhandling Global Rörelse: Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar. Som titeln antyder är det en omfattande berättelse om sociala rörelser, från en diskussion av tidiga försök att intellektuellt få grepp om sociala rörelser, teoretisera och ordna dem, till en mångfasetterad och omfattande empirisk djupdykning i den svenska delen av dagens globala rättviserörelse.

Skribent: Erik Berggren