”Vi förstår om ni vill lämna EU nu”

NYHETER OCH REPORTAGE. Den grundläggande principen bakom både Lavalfallet och Rüffertfallet stavas nyliberalism. Vi måste inse att det nu finns en risk att fördämningarna mot social dumping öppnas.
Det säger den tyska landsorganisationen DGB:s arbetsrättsjurist Torsten Walter ett par dagar efter att den så kallade Rüffertdomen fallit i EG-domstolen.
– Det polska företaget betalade bara hälften av de tyska lönerna. När de nu har vunnit i domstol så betyder det att utländska konkurrenter med löner så låga som hälften av de tyska kan komma in på vår marknad.
– Jag kan inte smälta det. En delstat beslutar att den inte vill anlita ett företag som sysslar med social dumping. Att man inte skulle få göra det är svårt att svälja.

Facken måste nu försöka rädda vad som räddas kan. DGB vill att regeringen inför bindande minimilöner i större utsträckning än vad som finns idag. Det tror man skulle kunna lösa en liten del av problemet. Man lekar också med tanken att differentiera minimilönerna, så att man till exempel har högre minimilöner för vissa yrkesuppgifter och kvalifikationer.
Men Torsten Walter är pessimistisk, i alla fall fram tills nästa val. Inom kristdemokraterna finns en fientlighet mot minimilöner, medan det andra regeringspartiet, socialdemokraterna, har gjort det till sin stora kampanjfråga.

Räcker det med tyska åtgärder, eller behövs det ändringar inom EU?

– Min åsikt är att vi behöver förändringar på EU-nivå. Det vi försöker driva fram i Tyskland hjälper bara till en del.

I Danmark och Sverige har det föreslagits att vi kanske inte borde godkänna Lissabonfördraget innan det finns garantier för att den här typen av fall inte kan upprepas. Skulle det kunna vara väg framåt att ett eller två länder tar en sådan strid?

Ja, ja. Någon chans att det skulle ske i Tyskland finns tyvärr inte. Men vi förstår mycket väl att Lavalfallet har väckt en inställning i Sverige att om de beter sig sådär, så ska vi lämna unionen. Det är ingen orimlig hållning. Jag tror att byråkraterna i Bryssel måste göras medvetna om vad som står på spel.

Ur Efter Arbetet nr 1 2008

Skribent: Petter Larsson