Samma problem i Lettland som i Sverige

NYHETER OCH REPORTAGE. Den lettiska landsorganisationen LBAS har ännu inte formulerat en officell hållning till Lavalfallet. Man inväntar ett trepartssamtal med regeringen och arbetsgivarna, som äger rum efter denna tidnings pressläggning.
LBAS internationella koordinator Ariadna Abeltina anser dock – det är hennes personliga åsikt understyker hon – att någon form av vad hon kallar ”harmonisering” av kollektivavtal mellan olika länder bör göras, så att lettiska kollektivavtal blir giltiga också i Sverige.
– Vi skulle kunna skriva avtal i Lettland som också svenska fackföreningar blir nöjda med vad gäller lönenivåer och andra villkor. Ja, kanske inte fullt ut nöjda, men i viss mån.
LBAS, säger hon, stödjer dessutom Europafackets idé om en social klausul som tillägg till Lissabonavtalet.
Landsorganisationens jurist Kaspars Rajcenajs förklarar att LBAS sitter i en lite svår sits.
– Lavalfallet är ett problem för Lettland också. Men vi måste se det från två sidor.
Regeringen och den allmänna opinionen här i Lettland tycker att Lavalfallet var en seger. Vi kunde inte slå Sverige i fotboll, men vi vann Lavalfallet.
– Men vi som facklig organisation inser att vi idag har samma problem som Sverige. Det strömmar redan mycket billig arbetskraft in i Lettland från länder som Litauen, Polen, Rumänien och Bulgarien.
– Vi argumenterar på samma sätt som svenskarna. Om villkoren i Rumänien är sämre, ja då ska lettiska villkor tillämpas.

Ur Efter Arbetet nr 1 2008

Skribent: Petter Larsson