Till minnet av Bertil Palmqvist

Vår mångårige vän och medarbetare på Arbetet, kulturjournalisten Bertil Palmqvist, har gått bort 70 år gammal. Hans närmaste är hustrun Eva, sonen Joakim och dottern Ulrika med familjer.

Bertil var född och uppvuxen i Olofström i Blekinge. Efter studentexamen i Karlshamn flyttade han till Lund för studier i litteraturhistoria. Han var aktiv inom studentteatern och en av grundarna av institutionen för drama, teater, film. Efter sin licentiatexamen 1969 tillträdde han en tjänst som redaktör på Bibliotekstjänst.

Från tidigt 60-tal frilansade han som bokrecensent för Arbetet och blev fast anställd på tidningens kulturredaktion 1976, där han ett årtionde senare efterträdde Tore Borglund som chef. Han stannade på tidningen fram till nedläggningen 2000 och blev därmed Arbetets siste kulturchef.

Bertil var en lysande kulturjournalist med ett brett register. Han skrev om litteratur, teater, film, balett och konst. Tilltalet och klangen var folkbildarens. Arbetets kultursidor skulle vara öppna för ifrågasättande debatt och nya perspektiv, men framförallt skulle de vara en daglig inbjudan till tidningens läsare att ta till sig ny kunskap och träda in i kulturens värld.

Bertil Palmqvist hade ett särskilt intresse för den specifikt svenska arbetardiktningen, som han menade var Sveriges enda originella bidrag till världslitteraturen. Detta intresse för arbetarlitteraturen ledde fram till en nära vänskap med Ivar Lo-Johansson, om vilken han skrev två böcker ”Om Ivar Lo-Johansson” (1974) och ”Samtal med Ivar Lo-Johansson ” (1985). Det inspirerade honom också till ett starkt engagemang i Harry Martinson-sällskapet, där han var ordförande i tre år. Så sent som några veckor före sin död arbetade han med en artikel för sällskapets tidning Doris.

Arbetets årliga, stora arrangemang Bokens Dag i Malmö var Bertils särskilda skötebarn, en litterär fest som fortsatte också efter Arbetets nedläggning. I hög grad tack vare och med Bertil som eldsjäl och primus motor.

Bertil var också i många år med i den svenska juryn för nordiska rådets litteraturpris.

Till det personliga registret hörde att Bertil var en hygglig tenorsaxofonist, en talang som han i vuxen ålder tyvärr bara visade upp i mindre officiella sammanhang. Som den bildade folkbildare han var spändes hans musikaliska engagemang från ungdomsåren i blekingska Lasse Palms dansorkester till ett djupt intresse för jazzens storheter.

Efter Arbetets nedläggning fortsatte Bertil som frilansande kulturskribent, bland annat i Skånska Dagbladet.

Bo Bernhardsson
Lars Engqvist

Skribent: Bo Bernhardsson och Lars Engqvist