Lissabonbomben från Skåne

OPINION. Du har antagligen inte läst om det i tidningen – än. Begripligt, kanske, regionala partimöten bjuder sällan på upphetsande nyhetsstoff. Men i lördags apterade socialdemokraterna i Skåne en politisk bomb som kan komma att sända en chockvåg från vänster genom den europeiska unionen.
Distriktskongressen beslutade då ”att Lissabonfördraget inte bör ratificeras så länge frågan om kollektivavtalens ställning och strejkrätten inte är till fullo utredd och garanterade.”
Orsaken är förstås EG-domstolens bedömning av Vaxholmsfallet och det snarlika Rüffertfallet – där en tysk delstat förbjöds att förhindra lönedumpning vid offentlig upphandling.

I båda fallen handlar de om arbetsgivare som vill konkurrera genom underbud. Och i båda fallen står domstolen på deras sida. Idén om marknadens Europa vinner över drömmen om den sociala unionen. Som den tyska landsorganisationen DGB:s jurist Torsten Walter säger på telefon ett par dagar efter Rüffertdomen: ”Vi måste inse att det nu finns en risk att fördämningarna mot social dumping öppnas. ”

Offensiven från höger sker i ett läge där facken i Europa redan trängts tillbaka. Internationaliseringen skärper konkurrensens och tvingar löntagarna till återhållsamhet. Välfärdspolitikens möjligheter beskärs av kapitalets lättrörlighet. Och facken dräneras på folk. Organisationsgraden i Tyskland är nu under 30 procent, i Sverige lämnade 130 000 personer LO-förbunden 2007, i forna öst är den fackliga rörelsen ofta närmast ett embryo.
Ska man behålla en maktbalans på Europas arbetsmarknad, måste man därför ta strid medan man ännu har kraft kvar – med de verktyg man har. Det var ju för att den trodde på en europeisk välfärdsstat som den svenska arbetarrörelsen ställde sig bakom EU-medlemskapet. Vem minns inte EU-vännernas eviga argument om att ”vi måste vara med för att påverka”?

Skånes socialdemokrater går med sitt beslut rakt på tvärs mot den egna partiledningen och LO-ledningen, som anser att Vaxholm och Lissabonfördraget inte ska kopplas samman.
Följer fler distrikt efter – Örebro, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Stockholms två distrikt har ännu inte haft sina årsmöten – så blir det svårt för socialdemokraterna i riksdagen att skriva under. I så fall stoppas fördraget, inte bara i Sverige, utan i hela EU.
Det gör det till ett kraftfull trumfkort. Regeringarna i 27 länder har gnetat sig samman i åratal, det sista de vill är att se sitt fina fördrag fördröjt av några obstinata fackföreningsfundamentalister, som tycker att det här med strejkrätt och lika lön för lika arbete ska gälla också i den nya sköna globaliserade världen. Det borde göra politikerna förhandlingsvilliga. Hotet kan gå hem.
Så bedrivs klasskamp på EU-nivå – nu också underifrån.

Artikeln tidigare publicerad i Göteborgs-Posten

Skribent: Petter Larsson