Dubbelfel

OPINION. För snäv och för långsam. Det är problemen med den utredning om effekterna av Vaxholsmålet som regeringen tillsatt. Det framgick när utredaren Claes Stråth äntligen fick sina direktiv idag torsdag.

Stråht ska enbart undersöka möjligheter att ändra i den svenska lagstiftningen.
Det är naturligtvis teoretiskt möjligt att det räcker för att undvika framtida Lavalfall. Men allt färre tror det. Europafacken driver till exempel idag, just med hänvisning till Lavalfallet, linjen att det behövs en EU-övergripande social klausul för att stoppa EG-domstolens succesiva nedmontering av möjligheterna att stoppa lönedumpning. Andra menar att Lissabonavtalet i sig skulle ge tillräckligt skydd.
Därför borde Stråths uppgift också vara att reda ut vilka eventuella förändringar på EU-nivå som är nödvändiga.

Detta hänger ihop med det andra stora problemet: tidsplanen.
Stråht ska lämna sin utredning i december.
Arbetsdomstolen väntas komma med sitt slutbesked i november.
Men innan dess kommer regeringen med största sannolikhet att be riksdagen godkänna Lissabonfördraget.
Riksdagen tvingas alltså ta ställning till det nya EU-fördraget utan att veta rättsläget i Lavalfrågan. Om man godkänner det, vilket allt lutar åt idag, så har man också avhänt sig möjligheten att vägra använda fördraget som påtryckningsmedel för att få garantier om att lönedumpningen kan stoppas.
Det bästa kortet har spelats bort, utan att man ens vet om det skulle behöva användas eller inte.
Det är en så tokig ordning att man kan misstänka att den är genomtänkt.

Skribent: Petter Larsson