Varning för visioner

KORT SAGT: Öhrlings PriceWaterhouseCoopers är inte längre en revisionsbyrå. Nu är den en visionsbyrå, något som stolt meddelas på jättelika plakat på tunnelbanan i Stockholm. Nyheten påminner mig om det Erland Josephson en gång skrev: Låt oss slippa ordet vision! Visioner har politiker och utflippade stollar…Visioner är något som idélösa medelmåttor avkräver andra.

Det finns emellertid flera skäl att fundera över namnbytet och begreppsförändringen. Är det egentligen bra om våra revisorer i stället för att vara gnetigt misstänksamma åtar sig att formulera våra visioner?

Skribent: Bengt Göransson