Hur hamnade Odenberg på listan?

Vad säger Odenberg om den här soppan?
I mars -07 var han försvarsminister, ganska ny sådan. Är det troligt att han då söker ett jobb som generaldirektör? Hur kom han upp på näringsdepartementets lista? Var det statsministern som ville bli av med honom?

Skribent: Lena Näslund