Därför ska facken organisera de papperslösa

DEBATT. Ingen lever frivilligt utan papper i ett land. Det var den tes som Fastighetsanställdas Förbund hade inför projektet 2007 om papperslösa i städbranschen.
De papperslösa är utsatta för profithungriga och kriminella arbetsgivare som tvingar dem till absurda arbetsvillkor och lika absurda löner. Vi ville skaffa oss en bild av hur det ser ut i städbranschen, om det verkligen är precis så illa som vi anat. Vårt arbete har dessvärre besannat denna dystra bild, men den innehåller också mycket hopp och jävlar anamma!
Detta jävlar anamma visar de papperslösa i vår undersökning i betydligt högre utsträckning än de två andra grupper vi jämfört med, nämligen de som fått tillfälligt uppehållstillstånd och de som har permanent uppehållstillstånd.

Det är de skumma företagarna som dumpar lönerna och som högaktningsfullt skiter i kollektivavtalen. De kollektivavtal som till varje pris skall följas, det är ju vårt mantra och det mässar vi jämt!

Inget av förbunden inom LO där vi vet att papperslösa är yrkesverksamma organiserar ännu dessa eftersom papperslösa är här utan arbetstillstånd. Och LO:s huvudlinje nu, som i viss mån strider mot europafackets linje, är att inte organisera de papperslösa.
Det är enligt Fastighets synsätt fel väg. I en motion till LO-kongressen skriver vi därför att de papperslösas arbete ska avkriminaliseras men att straffet för de kriminella arbetsgivarna ska skärpas. Vi vill ha kontroll över de kollektivavtal vi är med och tecknar. Det vore väl mycket konstigt då, om vi accepterade att många tusen människor jobbar inom våra avtalsområden med löner och övriga villkor som är fullständigt barocka och för oss helt oacceptabla, om vi accepterade att ingenting göra men samtidigt hävdade vikten av starka kollektivavtal. Vi kan ju inte gärna företräda någon som inte får vara medlem.

Vi vill göra det omöjligt för de kriminella arbetsgivarna att profitera på de papperslösas svåra och utsatta situation och deras oförmåga att försvara sig. Kollektivavtalen skall gälla för alla som jobbar i våra branscher, svensk eller utlänning, man eller kvinna, ung eller gammal, med eller utan papper. I detta sammanhang har vi ILO:s konventioner på vår sida.
Vissa anser att vi därmed ser mellan fingrarna med brottslig verksamhet,
Men de som hävdar det springer statens ärende. Ingen människa är illegal, skriver vi i vår motion. Vi skall ägna oss åt vad som händer i våra branscher, ha kontroll över vilka som jobbar där, att ingångna avtal följs och att de som inte är anslutna skall organiseras och erbjudas medlemskap. Vi föreslår därför LO:s kongress att vi bör utveckla former för att organisera de papperslösa.

Vi vill visa alla de företagare som så hämningslöst utnyttjar de papperslösa vad som gäller och det vill vi göra i arbetarsolidaritetens namn – i solidariteten med våra medlemmar och med de papperslösa.

Sten-Erik Johansson, ombudsman på Fastighetsanställdas förbund

Skribent: Sten-Erik Johansson, Fastighetsanställdas förbund