Frånvarande Björklund!

KORT SAGT. Utbildningsminister Jan Björklund försvarade i SVTs Gommorron Sveriges torsdagssändning förslaget att återgå till ett betygsystem liknande det som gällde före 1962.
Eleverna skall nu få betygen A,B,C,D E,F,G och -, d v s ett streck, vilket torde motsvara underkänt med råge, ett betyg som exempelvis kommer till pass då eleverna helt enkelt inte varit närvarande.
”Det ska löna sig att vara flitig, det ska löna sig att plugga”.
”Det blir också rättvisare”.
”Vi ska uppmuntra extra ansträngning”.
Så argumenterade Björklund i TV-soffan. Och när han skulle försvara betyg i småskolan sa han; ”De svaga barnen som vi tänker på, hur det ska gå för dem, har inte hjälpts av en betygsfri skola”.
Ledsen Björklund, men betyget måste bli ett streck. Du kan knappast ha varit närvarande.

Skribent: Bo Bernhardsson