Lugn – vi säljer när priset är det rätta

De fristående socialdemokratiska debattörerna i Skånskan Tony Johansson och Håkan Hermansson har den 20 respektive den 21 januari uppmanat mig och regeringen att omedelbart avbryta det försäljningsarbete som regering och riksdag fattat beslut om.

I motsats till Tony Johansson går Håkan Hermansson den 22/1 inte från sak till person utan tar upp frågor som är naturliga att ställa i en tid av stor oro och kraftiga prisfall på världens börser. Det är riktigt att den svenska börsen i skrivande stund fallet med omkring 30 procent räknat från sommaren 2007.

– I detta läge skall statliga företag säljas till underpris, konstaterar Håkan Hermansson.

På vad bygger Håkan Hermansson detta påstående? Finns det något regeringsbeslut eller riksdagsbeslut på att vi skall sälja det statliga aktieinnehavet i sex företag till underpris?
Nej, det enda uttalande jag och veterligen någon annan minister gjort handlar om att det inte är fråga om vad de nämnda författarna kallar utförsäljning – ingen rea alltså. Vi har redan från början gjort klart att tidpunkten för försäljningarna inte är låst och att vi kommer att ta hänsyn till marknadsutsikterna. Motsvarar inte det pris vi erbjuds det värde vi menar att företaget har så blir det ingen affär just då. Det skall dock tilläggas att även om pris är den enskilt viktigaste faktorn i den kalkyl vi gör inför en försäljning så är det inte den enda. Det finns andra faktorer som kan vara av värde för svenska folket och som därför kan vägas in i en samlad bedömning av en affär.

Samtidigt som jag medger att börsutvecklingen kan påverka tidpunkten för försäljningen av några av företagen vill jag kommentera den kritik som går ut på att man varken kan sälja i uppgång – för då förlorar man en potentiell vinst – eller i nedgång för då får man inte rätt pris.
Det, Tony Johansson, är inte vad jag kallar sinne för affärer.

Priset på statens aktier i OMX har i stort sett fördubblats sedan budstriden inleddes ifjol. Är det ett skäl att inte sälja? Nej, här får nog herrarna Johansson och Hermansson hitta andra skäl för åsikten att processen måste stoppas.

När det gäller V&S har vi gjort en grundlig hemläxa tillsammans med en internationellt mycket välkänd investmentbank. På den marknad det här är fråga om kommer det mycket sällan ut objekt av den klass och storlek som V&S. Vi har nu inlett en budgivning på detta fina exportföretag och säljer självklart först när vi ser att pris och övriga villkor är de rätta.

I övrigt fortsätter analys- och förberedelsearbetet. Att avbryta det för att sedan inte stå klara när tidpunkten är den rätta vore, enligt min uppfattning, ett säkert tecken på bristande affärssinne.

Vi planerar försäljningarna med tanke på pris men också därför att vi anser att pengarna i framtiden kan göra mer nytta inom de områden där staten har ett ansvar – exempelvis för att bygga ut infrastruktur, social service och skapa resurser för forskning.

Mats Odell
Kommun- och finansmarknadsminister (kd)

Artikeln tidigare publicerad i Skånska Dagbladet

Skribent: Mats Odell