Liberal härdsmälta

Först Harrisburg, sedan Tjernobyl och nu Jan Björklund. Inga säkerhetssystem i världen skulle kunna förhindra den intellektuella härdsmälta som drabbat folkpartiledaren Jan Björklund. Detta är vad som brukar kallas den mänskliga faktorn.

Först gick han ut med att Sverige skulle bygga ut kärnkraften. Problem som tillgång till uran, säker brytning, alltför dyrbar teknologi eller slutförvaringsdiskussionen var som bortblåsta. Biobränsle till bilar ratade han fullständigt och här hävdar han att en ökad användning av biodrivmedel skulle riskera att driva upp livsmedelspriserna i världen. Om det är något som driver upp livsmedelspriserna så är det EU:s och USA:s jordbrukspolitik. Enligt Jan Björklund så är det enbart elbil som gäller i framtiden. Hans budskap går stick i stäv mot den forskning som pågår på området och som konstaterat att det är omöjligt att peka ut en energikälla som den enda lösningen. Jag anser att Björklunds populistiska okunnighet är ett hot mot det seriösa klimatarbete som pågår. Det blir i alla fall inget Nobelpris för Jan Björklunds klimatarbete.

Sedan var det dags för Jan Björklund att lansera skriftliga intyg för 7-åringar och uppåt. För det första saknar han helt insikt i hur utvecklingssamtal går till. Det är nämligen reglerat i skollagen att föräldrarna ska få en kopia av den individuella utvecklingsplan som upprättas vid utvecklingssamtalet. Det går inte att missa hur ens barn utvecklas i förskolan eller skolan om man är det minsta intresserad. Barn utvecklas olika och har olika förkunskaper med sig hemifrån och Björklund vill att barnen redan från början ska ställas mot centralt fastställda mål. Jag undrar hur man hjälper en sjuåring med att säga att ”du är inte godkänd lilla vän”.

Folkpartiet vet hur framtidens energiproblem ska lösas, här gäller inga liberala marknadskrafter. Skolan ska centralstyras in i minsta detalj genom en massa obligatoriska prov och rankinglistor med folkpartiets variabler. Individens frihet säkrar man genom att kräva obligatoriska A-kassor med höjd avgift. Jämställdheten såldes med vårdnadsbidraget. Allianspartierna skiftar färg värre än en kameleont och folkpartiet har tydligen funnit sin nisch i billig populism. Hela folkpartiets ideologi var visst inget annat än tom retorik.

Antingen försöker Jan Björklund att slå knut på sig själv för att höja opinionssiffrorna med mediala utspel eller så har han fått strålskador av härdsmältan. Jag tror definitivt inte att han skulle bli godkänd på det nationella provet!

Skribent: Ulrika Tollgren