Till försvar för apoteksmonopolet

Det var SSU som på 70-talet var pådrivande i formerandet av det statliga apoteksmonopolet. Vi ansåg då som idag att försäljning av mediciner ska vara och förbli kontrollerade av ett gemensamt ägt företag i monopolställning för allas bästa. Den nuvarande regeringen är nu på väg att infria ännu ett vallöfte. Denna gång har turen kommit till att avskaffa det svenska apoteksmonopolet.

Det främsta motivet till avskaffandet sägs vara att det ska komma att leda till lägre priser och bättre tillgänglighet och service. Samma argument har tidigare använts vid avregleringen av marknaden för el, post, tåg och telefoni där följden blev att tillgängligheten och servicen blev sämre och priserna högre. Många menar att om man ser till servicen så finns det stor risk att vi utan monopolet tex förlorar den höga närvaron av professionell personal som nu är den högsta i Europa

Anledningen till att vi har ett apoteksmonopol i Sverige är samma som med Systembolaget; Att en ökad försäljning av vissa varor är skadlig och ska därför inte uppmuntras. Om vi sen genom staten äger företaget gemensamt så har vi stor demokratisk frihet att påverka och mildra utvecklingen.

Apoteket säljer mediciner av vilka flera, tex antibiotika, är ett stort problem i många av våra europeiska grannländer just därför att man där har privata apotek. Där har medicin blivit en vara som de olika apoteken tävlar om vem som kan sälja mest av. Som en följd äter folk mycket mer medicin än de borde vilket har lett till att bakterierna som medicinen ska döda ha blivit resistenta.

Om borgarna avskaffar Apoteksmonopolet riskerar vi att förlora ett välfungerande företagskoncept och att vi som samhälle kommer att stå maktlösa inför det stora problem som ohejdad läkemedelskonsumtion kan innebära.

Vi manar därför till försvar av Apoteksmonopolet!

SSU-Frihet

Skribent: Daniel Tanse