Bygg bort bostadsbristen

Jag känner oro över en hotande bostadsbrist i storstads-regionerna. En oro som jag tror jag delar med ett stort antal andra föräldrar. Jag vill inte min son, när han flyttar hemifrån om ca 5-6 år, ska bo i andra hand tills han fyller 30 och får förstahandskontrakt först vid 31 år.

Hyresrätten minskar i snabb takt i Stockholm stad.
Under de närmaste fem åren beräknas cirka 600 000 ungdomar flytta hemifrån. I dagsläget finns endast 4 500 lediga hyresettor i landet, enligt Hyresgästföreningen. Tänk om man fick bygga bostäder på Bromma flygfält, uppskattningsvis ca
15 000 bostäder, ca 30 minuter från city.
Guldläge!

Stockholms kranskommuner måste också ta ett större ansvar
när det gäller att bygga bostäder. Och samhället måste kunna erbjuda snabba, säkra och billga kommunikationer från bostad till arbete. Japan och Tyskland har snabbtåg.

Risken finns också att företagare ej vill etablera verksamhet i Stockholmsområdet, om det råder bostadsbrist. Bostäder blir då en s k ”flaskhals” i arbetsmarknadspolitiken.

SSU måste agera blåslampa på det socialdemokratiska partiet. Och partiet bör ägna ett rådslag om bostäder.

Skribent: Rustan Rydman