Vellinge måste ta emot flyktingar!

Vellinge kommun är en av Sveriges rikaste kommuner, samtidigt vägrar kommunen att ta emot en enda flykting år efter år och står därmed kvar på Migrationsverkets svarta lista. De styrande Vellingemoderaterna har i alla år hänvisat till olika bortförklaringar. Ibland handlar det om att det är en statlig angelägenhet och ibland hänvisar kommunen till bostadsbrist.
Detta är såklart endast bortförklaringar, och döljer en människosyn som annars endast brukar hittas hos mer extrema partier som Sverigedemokraterna.

Hur kan en av Sveriges rikaste kommuner motsäga sig att ta emot flyktingar? Jag har växt upp i kommunen och tillbringat nästan hela mitt liv i den och köper fortfarande inte argumenten. Varje gång jag säger att jag kommer från Vellinge kommun skäms jag eftersom kommunen förknippas med
främlingsfientlighet.

Vellinge kommun måste ta sitt ansvar och sträcka ut handen till människor som behöver trygghet, bostad och en bra start när de kommer hit. Kommunen är en av Sveriges mest segregerade och skulle bidra enormt av att få mer mångfald och fler perspektiv.

Att hänvisa till bostadsbrist sticker mig i ögonen, eftersom kommunen på sin hemsida uppmuntrar människor att flytta till kommunen. Det betyder att det endast är en viss sorts människor som är välkomna, medan andra inte är det. Det visar på en syn från Vellingemoderaterna där vissa människor ses som ”närande” medan andra ses som ”tärande”. Vellinge delar in människor i ”vi” och ”de”. En syn där vissa människor utgör ett problem, medan andra inte gör det. Det är ett tydligt tecken på den välfärdschauvinism som främst brukar hittas hos högerpopulistiska partier. Det är ingen slump att Sverigedemokraterna inte har någon plats i kommunfullmäktige i Vellinge. De är överflödiga eftersom deras politik redan förs av Vellingemoderaterna.

Vellingemoderaterna måste inse att alla människor är resurser, som på många olika sätt bidrar till vårt gemensamma samhälle. Istället förs en politik i Vellinge understödd av fördomar mot människor för att de inte råkar vara födda inom nationens gränser.

Jag har under helgerna genomfört en namninsamling för att Vellinge kommun ska ta emot flyktingar. Förvånansvärt många skrev under namninsamlingen, cirka varannan eller var tredje som passerade mig, totalt 225 personer.
Detta slår hål på moderaternas argument om att de endast gör det invånarna tycker att de ska göra. Så är det nämligen inte. En större del av befolkningen i kommunen än Vellingemoderaterna påstår tycker att det är dags att kommunen solidariskt tar sitt ansvar och ser till att ge människor som flytt från krig en trygg start.

Jag vill att Vellinge kommun inte skjuter frågan ifrån sig, utan tar debatten om flyktingmottagande! Jag vill att alla människor ska behandlas lika och att fördomar inte ska vara en grund för politik i kommunen. Jag vill att problem med bostadsbrist ska ses som ett bostadspolitiskt problem, och inget annat. Sist men inte minst vill jag be de styrande Vellingemoderaterna att lyssna på invånarna i kommunen, som alltmer ifrågasätter den flyktingfientliga politik som förs. Det främmande är inte skrämmande, Vellinge!

Skribent: Maria Ferm