Så planteras ännu en sanning

Näringslivets tankesmedja Timbro har utsett biståndet till måltavla. I september angrep man frivilligorganisationerna, som i en rapport påstods bestå av gamla vänsterradikaler som mest är ute efter att berika sig själva. Några belägg presenterades dock aldrig.
Nu har man fått för sig att också SIDA styrs av vänsternissar som ingenting fattat om ekonomi. I den senaste rapporten ”Fattigdom enligt SIDA”, som publicerades i fredags (30/11), har Fredrik Segerfeldt lusläst SIDA-dokument efter möjliga sakfel och oklädsamma antaganden om världen.
Särskilt förargas han över att SIDA tycker att ekonomisk och social utjämning kan vara bra. Myndigheten litar nämligen inte på att det räcker med bara ekonomisk tillväxt. Den måste fördelas också om de fattiga ska ha någon nytta av den.
Det är ”ett politiskt och ideologiskt val” tycker Segerfeldt.
Att vara mot utjämning, förstår man, är däremot neutralt, ja vetenskapligt.

Segerfeldt tror att om de rika får berika sig rejält, så spiller det lite på de fattiga också. Palats sida vid sida med slumstäder är i hans värld inget problem, så länge de sämst ställda får det en smula bättre än innan.
Men de bästa ”bevis” han har för att det skulle räcka med bara tillväxt, är att forskarna inte är eniga om saken.
Så varför inte, i så fall, ta det säkra före det osäkra och omfördela?
Jo, för omfördelande skatter leder till lägre tillväxt, tror Segerfeldt och hänvisar till en sex år gammal artikel i en amerikansk tidskrift. Den visar sig dock handla om redan rika OECD-länder och sträcker sig bara fram till 1990. Om utvecklingsländer 2007 säger den inget.

Det konstiga är förstås inte att en nyliberal tankesmedja avskyr jämlikhetsidéer och gör sitt bästa för att skjuta dem i sank – det ju liksom deras uppgift.
Det är i kombination med stressade journalister det blir riktigt problematiskt.
Både Ekot och TT nappade i fredags och återberättade snällt Timbros budskap. Dessutom passade de på att intervjua en dansk professor som Timbro bjudit in. Han höll – surprise, surprise – med Segerfeldt. På sin hemsida skryter Timbro med att hela 35 tidningar nu tagit upp rapporten.

Rapportmakarna vet vad de gör. Det finns väl idag knappast en enda nyhetsjournalist som ens ser det som sitt jobb att försöka kontrollera fotnoter och artiklar i utländska tidskrifter, än mindre undersöka om det kanske finns andra studier med andra resultat.
Och om någon nitisk typ skulle få för sig att pröva, så skulle en sådan granskning ta dagar, kanske veckor, att göra ordentligt – och då har ”sanningen” om det missriktade biståndet redan satt sig.

ATIKELN TIDIGARE PUBLICERAD I GÖTEBORGS-POSTEN

Skribent: Petter Larsson