Bostadspolitik på villovägar!

Bostadspolitiken har hamnat på undantag. Idag finns tydligen ingen byggherre som kan uppföra en hyresrätt som vanligt folk har råd att bo i. Då har något gått snett. Det är dyra bostadsrätter i exklusiva områden som gäller.
Många hyresgäster, på båda sidor om sundet, känner sig pressade. Inte minst den stora grupp i samhället som måste betala de höga hyreskostnaderna med sin sjukpenning eller a-kassa. För att inte tala om många ungdomar, barnfamiljer, äldre och ensamstående.
I spåren av de höga boendekostnaderna har bostadssegregationen dessutom ökat. De bostadssociala frågorna har kommit i andra hand, om ens det.
Ökade priser på bostäder, byggkostnader som nu genomgår en explosiv utveckling, med därav följande ökande boendekostnader.
Stor inflyttning och kraftig men ojämnt fördelad ekonomisk utveckling hotar att belasta stora delar av boende med boendekostnader, som kommer att ta en orimligt stor del av inkomsterna i anspråk för boendet. I värsta fall ställes vissa grupper av medborgare helt utanför den reguljära bostadsmarknaden.

Utveckling riktar en särskild udd mot dem som nyetablerar sig på bostadsmarknaden, mot ungdomar och nytillkommande invandrare.
Samtidig belastas stor del av bostadsproblematiken i regionen med hemlöshet och undermåliga boenden för många familjer har sitt ursprung i att länderna inte tar sitt ansvar för flyktingmottagningen.
Om utvecklingen fortsätter i sin nuvarande riktning, är det bara en tidsfråga innan vi åter tvingas inrätta rena nödbostäder för vissa delar av befolkningen.
Det byggs för lite, det byggs för dyrt och samhällsplaneringen orkar inte med att dämma upp en accelererande segregation av boendet.

Samhället håller på att omdanas i en riktning som människor inte kan överblicka, generationers medvetna arbete att göra samhället mer mänskligt och mindre styrt av vinstintressen, håller på att raseras.
Detta är Öresundsgemensamma perspektiv som vi måste möta med Öresundsgemensamma riktlinjer.
Det är, anser vi, därför av stor betydelse att följande förs fram för politisk granskning, genomlysning och diskussion:
1. Exposé över situationen i Öresundsregionen. Hur har utvecklingen sett ut sedan Öresundsbron kom på plats? Segregationen i boendet. Etnisk, ekonomisk. Var har det byggts, åt vem?
2. Vilka mål har våra politiker på båda sidor sundet satt upp för bostadspolitiken. Hur har man hittills arbetat för att nå dem?
3. Kostnaderna för att bygga nytt. Vad har gjorts? Hur kan man med politiska medel påverka byggkostnaderna?
4. En Öresundsgemensam planering. Vilka gränsöverskridande lösningar är möjliga ?
5. Diskrimineringen på bostadsmarknaden. Den ekonomiska, den sociala. Bostadsmarknadens roll i integrationsarbetet.

Jan Svärd och Benny Haugshøj
Ordförande och vice ordförande i
Öresunds socialdemokratiska förening

Skribent: Jan Svärd och Benny Haugshøj