Bland skoltomtar och finanstroll

OPINION.Så händer det som kritikerna av friskolesystemet sedan länge hävdat skulle hända när vinstintresset släppts loss i den svenska skolan.
Landets största friskolekoncern – John Bauergymnasiet – och dess ägare Rune Tedfors har tjänat tiotals miljoner på sina skolaffärer, mera bestämt 120 miljoner på två år. Genom finansiellt trixande, genom att sälja datorer till sig själv och genom att bedriva en undermålig verksamhet.
Pengarna borde självklart ha gått till undervisningen eller stannat hos de betalande kommunerna. Eleverna på John Bauergymnasierna berättar om lärarlösa lektioner och obefintlig undervisning, men också om hur lärare som eleverna aldrig träffat gav höga betyg.
Lite sorgligt är det att konstnären John Bauer, som bland annat illustrerade sagoböckerna ”Bland tomtar och troll”, tvingats låna ut sitt varumärke till detta geschäft.

För en kort tid sedan inträffade en annan friskoleskandal, när moderaterna i Täby kommun, mot lärares och elevers och alla andra politikers vilja, i praktiken gav bort Tibble gymnasium till rektorn och ytterligare någon lärare. Som alltså i framtiden vid en försäljning till någon friskolekoncern kan stoppa realisationsvinsten i egen ficka. Det som inträffade i Täby är i praktiken ren förskingring.

Friskolesystemet håller på att slå sönder den svenska skolan. De privata skolbolagen kan, drivna av vinstintresset, plocka till sig de elever som i princip skulle kunna hänga upp och ner i knävecken i en bom och lära sig ganska bra ändå. Och skulle de inte lära sig kan man, som John Bauergymnasiet gjort, dela ut generösa betyg i alla fall.
Genom den i princip fria dragningsrätten startar nu friskola efter friskola, samtidigt som kommunen står där med huvudansvaret för att ge alla utbildning och inte sällan med tomma skollokaler som kostar pengar.

De ståndpunkter som så här långt presenterats som slutsatser av det socialdemokratiska skolrådslaget är mot den här bakgrunden alltför vaga, för att inte säga alltför fega.
Friskolorna har kommit för att stanna, heter det, och man förordar inte rakt ut att kommunerna skall ha sista ordet när det gäller etablering av friskolor. Vilket är ett självklart socialdemokratiskt krav.

Den socialdemokratiska partikongressen 2009, där skolpolitiken läggs fast, måste klart uttala att socialdemokratin föredrar ett allmänt skolsystem där vinstintresset hålls borta och där ”friskolor”, i den mån de skall finnas, bara är ett komplement till de kommunala skolorna. Det måste klargöras att detta är målet.
Kommunerna måste ha möjlighet att planera verksamheten med målsättningen att erbjuda en bra skola till alla och att använda skattepengarna effektivt. Därmed måste man också kunna säga nej till friskoletableringar.

Riktig valfrihet skapas bäst inom ramen för en allmän skola där vinstintressena hålls på armslängds avstånd.

Skribent: Bo Bernhardsson