20 000 ska utbyta idéer för ett annat Europa

NYHETER & REPORTAGE. Minst 20 000 besökare från hela Europa väntas till Malmö nästa höst när det europeiska sociala forumet ESF går av stapeln. Under fyra dagar och under parollen ”Ett annat Europa är möjligt” samlas deltagarna i diskussioner, workshops, på konserter, i demonstrationer och under seminarier.

I juli blev det klart att Malmö skulle bli platsen för forumet som tidigare har hållits i Aten, London Paris och Florens. ESF föddes ur World Social Forum, världssociala forumet, och är en plattform för politiskt aktiva, sociala rörelser, miljöorganisationer, fackföreningar och andra som vill diskutera alternativ till den rådande globala världsordningen. Mellan den 18 och 21 september nästa år och i ett stråk från konserthallen i Malmö till Rosengård, med Folkets park som nav, kommer flera hundra programpunkter att avhandlas. Flera olika föreningar och organisationer är engagerade som exempelvis Attac, Miljöförbundet Jordens vänner, Transportarbetarförbundet, Afrikagrupperna och Europeiska feministiskainitiativet.

Men mycket arbete återstår innan det är klart exakt vad som kommer att hända under de fyra dagarna. En förening har just bildats, ESF Norden 2008, och en styrelse av tio svenskar, tre danskar, en aktiv från Finland och en från Norge är vald. Just nu pågår planeringsarbetet för fullt. Det handlar bland annat om att planera för att ta emot tusentals deltagare, att spika programpunkter, att uppdatera aktiva i hela Europa om processen, att bestämma teman och inte minst att få folk att engagera sig. Redan är ett 40-tal personer och ett 30-tal organisationer i arbete. Flera arbetsgrupper har skapats för föreberedelsearbetet. Under själva forumet kommer det att behövas mellan 600 och 700 volontärer och lika många tolkar.

– Vi hoppas verkligen att folk hjälper till efter förmåga och att vi sedan lyckas sätta politiska avtryck i Sverige, säger Sara Andersson, aktiv i Attac och en av dem som förbereder forumet.

Under forumet tas inga formella beslut och inga deklarationer antas. Dess roll är att vara en plattform för diskussioner och utbyte av idéer och strategier som man i förlängningen hoppas leder till politiska förändringar. Inga politiska partier (eller militära organisationer) tillåts att hålla i programpunkter eller sitta med i styrelsen.
– Det är en allmän arena med öppna dialoger och som bygger på samarbete. Partier tillåts inte men det är inget hinder att deltaga fast man är aktiv i ett parti, man kan ju vara engagerad i olika saker. Ibland råder där en missuppfattning, säger Sara Andersson.
Till Aten förra sommarn kom 35.000 aktiva. Till Malmö räknar man med 20 000, varav cirka 10 000 från Sverige.
– 20 000 är en försiktig men som vi ser det realistisk prognos, men vi kan ha fel. Det kan bli många fler, säger Sara Andersson.
Hon är inte rädd för att det kan bli för många. Det står redan klart att Malmös cirka 4 000 hotell- och vandrarhemsängar inte räcker till, men avstånden till andra städer i Skåne är små och Köpenhamn är nära. Dessutom ska många sova i sovsäck i idrottshallar och klassrum, och så hoppas man att Malmöborna upplåter en säng eller två i vad man kallar solidaritetsboende. Det blir oundvikligt för Malmöborna att märka av forumet, men ännu är det oklart hur och om de ska kunna ”droppa in” och ta del av programmet utan att deltaga i själva forumet.
– Vi diskuterar om endagsavgift kan vara någonting eller om vissa delar ska vara öppna, säger Sara Andersson.

Nyligen spikades forumets budget på 13,5 miljoner kronor. Kostar gör bland annat två tjänster (som ska tillsättas inom kort), lokaler, informationsmaterial, tolksystem, reseersättningar och en solidaritetsfond som ska bistå personer från framförallt Central- och Östeuropa som inte har råd att komma med egna medel. Pengar får man in från deltagande organisationer, deltagarintäkter och så söker man bidrag från alla möjliga håll.
– Det blir inte dyrt att vara med, högst ett par hundralappar, men den stora mängden gör att det kommer in en del pengar på det sättet, säger Sara Andersson.

Skandinavien fick forumet bland annat för att man velat öka det tidigare låga nordiska deltagandet och enligt Sara Andersson också för att Norden är känd för sin demokratiska förmåga, som andra vill lära av, och man är nyfiken på de nordiska rörelserna. Att forumet hålls i Skandinavien kommer också att märkas på vilka ämnen som tas upp.
– Det finns en extrem stor nyfikenhet kring välfärdssystemen i Skandinavien, så det är ett ämne som kommer att finnas med.

Just nu har vem som helst chans att på föreningens hemsida lämna förslag om vilka teman som ska avhandlas nästa höst. Först i december kommer man att ta emot anmälningar från organisationer som vill arrangera seminarier och diskussioner. Vissa sidoaktiviteter kommer att hållas i Köpenhamn.

UR EFTERARBETET nr 3 2007

Skribent: Petra Martinsson