EON-Munck

KORT SAGT. Ordföranden i Högsta domstolen, Johan Munck, har inte deklarerat en inkomst på 40 000 från det multinationella elbolaget EON.
Han glömde, säger han.
Det är säkert sant. Det kan inte vara lätt att hålla reda på futtiga 40 000 när man har en årsinkomst på 3,5 miljoner.

Den viktiga frågan gäller dock systemet med sidoinkomster överhuvudtaget. Hela domstolsväsendets legitimitet bygger på att vi tror på att domarna inte tar några, ska vi säga, personliga hänsyn. Det är också en anledning till att domarkåren är så ohyggligt välbetald: de ska inte enkelt kunna frestas av mutor av olika slag.
Det gäller naturligtvis i synnerhet Högsta Domstolen, vars göranden och låtanden avgör svensk rättspraxis.
Att dess ordförande nu visar sig ha en hel del sidouppdrag – och då också från det privata näringslivet – undergräver den tilltron.

Argumentet för att det ska vara tillåtet med sidouppdrag är enligt Muck själv att domarna därigenom skaffar sig ”erfarenhet av juridiska tvister i den kommersiella världen.”
Det väger mycket lätt. Om domarna vill skaffa sig sådan erfarenheter finns väl inget som hindrar att de studerar dem – utan att ta betalt för det.

Skribent: Petter Larsson