Regeringens jobbrädsla

Det ska vara lönsamt att arbeta, hörs alliansföreträdare påtala i dagspressen och på TV. En del får jobb, en del får en heltidstjänst istället för en påtvingad deltidstjänst. Men samtidigt har fler i arbete en negativ effekt – för den ekonomiska eliten. Fler i arbete gör samtidigt att fackföreningar kan kräva bättre löner och arbetsvillkor, vilket gör att elitens vinster minskar i förhållande till majoritetens löner. Detta har dock den borgerliga alliansen rått bot på – lägre a-kassa och högre a-kasseavgift – vilket i sin tur gör att rädslan hos löntagare ökar. Med en ökad rädsla hos såväl löntagare som anställningslösa gör att folk inte törs ställa krav på arbetsgivare. Det för med sig att lönerna i förhållande till vinsterna hålls nere.

Samtidigt meddelar kommun- och finansminister Mats Odell att 1 500 arbeten inom offentliga verk ska bort, vilket rimligtvis ökar arbetslösheten. Högre arbetslöshet ökar också vinsterna hos den ekonomiska eliten på löntagare och arbetslösas bekostnad. En ökad internationell efterfrågan på varor och tjänster har förvisso gjort att arbetslösheten sjunkit och sysselsättningen ökat. Det trots (snarare än tack vare) regeringens ”jobbpolitik“.

Skribent: Victor Ståhl