Fusk-Fölster

”95 procent av svenskarna kringgår välfärdssystemen” hävdade Svenskt Näringslivs ekonom Stefan Fölster och vd:n för Handelns utredningsinstitut Fredrik Bergström i Dagens Nyheter i onsdags.
Det är en riktigt fuskräkning, inte bara för att undersökningen är en webbenkät och därför behäftad med urvalsproblem, utan också för att ordet ”kringgå” gör det möjligt att blanda stort och smått, brottsligt och lagligt, avsiktligt och inte.
Enligt den bok som ligger till grund för artikeln är de vanligaste sätten att ”kringgå systemen” att man själv renoverar huset eller tar ett extrajobb helt vitt. Den som svekfullt använder mer än en timme av sin veckoarbetstid för privata ärenden rör sig i gränslandet till ”allvarligt fusk”. Vårdar du en anhörig använder du ”välfärdssystemen på ett sätt som inte är avsikten.”
Så får de ihop sina 95 procent.

16 procent har direkt fuskat, hävdar de.
Men 11 av de 16 procentenheterna utgörs av svartjobbare – vilket vi redan visste efter Riksrevisionsverkets (1997) och Skatteverkets (2005) undersökningar.
Det är ett problem, men inte det vi brukar mena med välfärdsfusk.
Återstår 5 procent välfärdsfuskare. Vilka förbrytligheter de begått är lite oklart, liksom hur ofta, men enligt boken har 2,4 procent lyft a-kassa trots att de kunnat arbeta och 1,4 procent felaktigt begärt VAB-ersättning. Nån gång på fem år.
Ett land av fuskare? Nja.
Dessa grupper är dessutom så små att deras svar statistiskt blir än mer osäkra.

Så varför tar de i så?
Kanske för att skapa det krismedvetande som ska möjliggöra förändring.
Författarna säger sig vilja skydda välfärden från missbruk. Men genom att få alla att tro att alla andra tricksar undergräver de den. Ingen vill ju inte vara den siste solidariske dumskallen när andra – enligt Fölster & Co – tar för sig.
Sen ligger vägen öppen för de lösningar de föreslår i boken: privat sjukvård och privata sjukförsäkringar, begränsningar i strejkrätten, sänkta skatter och sänkta lägstalöner.
Det är inte att rädda välfärden. Det är att avskaffa den.

ARTIKELN TIDIGARE PUBLICERAD I AFTONBLADET

Skribent: Petter Larsson