Oförmedlat förtroende

KORT SAGT. Ju närmare den politiska makten, desto mer förtroende, visar en undersökning från Götebors universitet.
27 procent av allmänheten litar på politikerna. 49 procent av journalisterna. Allra störst förtroende har de som bevakar just politik.
Så vad händer på vägen mellan makten och medborgarna?
Journalistiken?

Skribent: Petter Larsson