Ta vara på förtidspensionärernas kompetens!

Tänkte skriva om orättvisan med något som kallas, ”åttondelen!”

Den sista löneutvecklingen jag fick ta del av låg på cirka 120 000 kr per år!
Sedan 8 år uppbringar jag en ”löneförmån” som Försäkringskassan kallar min permanenta förtidspension. Med denna summa som grund får man enligt FK tjäna en åttondel extra från sin tidigare lön. I mitt fall blir det cirka 15 000 kr per år!

Om vi nu ponerar att en högavlönad får lämna sitt arbete, av samma orsak som undertecknad och där dennes senaste inkomst var 1 200 000 kr (en miljon tvåhundra tusen), så får den förtidspensionären, (märk väl, att vi klassas som förtidspensionärer, båda två) utöver en hög pension, ytterligare en möjlighet enligt FK:s regler att utöka sin pension, med denna extra löneförmån som så lättvindigt kallas, ”en åttondel”.

En åttondel av den summan blir då 150 000 kr extra per år!!

Slopa åttondelen. Den är inte relevant i vår tid, den är också diskriminerande och fruktansvärd orättvis!

En skillnad på 135 000 kr. Är detta rättvist?
Kontentan av detta exempel är att den ”åttondel” som den högavlönade kan tjäna per år är upp till två årslöner i pension för den lågavlönade!

Jag är droginformatör så jag har i ett par års tid överskridit dessa 15 000, jag har betalat in skatt på dessa extra pengar, ca 40 %, enkom för att jag inte på något sätt vill ”belasta” samhället ekonomiskt!
Jag känner att jag gör en samhällsinsats och jag vet att detta berikar barnen och att de tänker sig för både en och två gånger, innan de ”testar” något av det jag berör.

Det gäller att sätta folk i arbete, Reinfeldtsmodellen, men låt då folk få chansen att arbeta i mån av ork. Alla förtidspensionärer är inte friska och helt arbetsföra utan många är faktiskt fysiskt handikappade, men psykiskt friska. På många arbetsområden kanske det är tvärtom, vem vet eftersom det inte gjorts några studier på det området!

Min fråga lyder:
”Om man tar bort denna orättvisa, denna så kallade ”åttondel” och därtill betalar in skatt på de uppdrag man får, skulle det inte då bli en inkomst till Staten, pengar man inte hade fått in, om man bara suttit och gjort ingenting?”

Det finns fler människor som i samhället har fysiska problem, men där deras insats på det mentala planet, skulle kunna bidra med en oupptäckt inkomstkälla samt att det skulle skapa en livskvalité för den som känner att kapacitet finns men att man känner sig orättvist behandlad ”bara” för att man hade en sådan ”onormalt låg lön”, på sin senaste arbetsplats!

Skribent: Peter Brych