Tripp trapp trull

KORT SAGT. Det här diagrammet beskriver de samlade ekonomiska effekterna av regeringens politik.

Staplarna visar så kallade inkomstdeciler. I varje stapel ingår en tiondel av befolkningen, de tio procenten med lägst inkomst längst till vänster, de tio procenten med högst inkomst längst till höger.
Som synes är det den redan välbeställda övre halvan av befolkningen (staplarna 6-9) som gynnats mest – med undantag för den allra rikaste tiondelen (stapel 10).
De med lägre inkomster har fått mindre, och den allra fattigaste tiondelen av befolkningen har fått det betydligt sämre.

Diagrammet har vi inte hittat i någon obskyr vänsterblaska, utan i regeringens egen budgetproposition.

Skribent: Petter Larsson