Gör om, gör rätt!

Våldet och bristen på statligt skydd är så omfattande att alla asylsökande från södra och mellersta Irak måste få uppehållstillstånd- oavsett om de kan kan uppvisa individuella flyktingskäl enligt Genèvekonventionen eller inte. Något internt flyktalternativ – att de skulle ta sig till en lugnare del av landet – är inte heller rimligt.
Det är budskapet från FN:s flyktingorgan UNHCR, vars nya riktlinjer för Irak presenterades i fredags.

Det går stick i stäv med migrationsverkets vägledande beslut den 5 juli som innebar att man deporterade en man till Bagdad – och därmed gav fritt fram för avvisningar. UNHCR:s rekommendationer är ingen svensk rättskälla, konstaterade verket då kallt.

Å andra sidan verkar detta beslut ännu inte ha fått något större genomslag – än. Dagens Nyheter berättade samma dag att nio av tio asylsökande irakier har fått stanna under de två månaderna sedan beslutet. ”Vi har en svår situation i Irak och med det som bakgrund behövs inte särskilt starka individuella skäl för att få uppehållstillstånd” kommenterade migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson.

Vi har alltså en situation där man – i strid med FN – säger att det krävs individuella asylskäl. Men samtidigt sätter man ribban för dessa väldigt lågt.
Så blir två fel nästan ett rätt.
Det är otillfredsställande.Tänk om det hade varit ett mer generöst vägledande beslut som på detta sätt kringgåtts?
Bättre då att en gång för alla slå fast att vi inte ska avvisa någon till infernot i södra och mellersta Irak överhuvudtaget. Så det blir rätt från början.

Skribent: Petter Larsson