Stoppa slöseriet!

KRÖNIKA. Vid nästa sammanträde i Jönköpings kommunstyrelse kommer sex nya ansökningar om s.k fristående skolor att behandlas. Totalt handlar det om 2 230 nya elevplatser varav 880 på grundskolan, i en tid där det faktiska elevantalet minskar på grund av minskade barnkullar.
När således behov av både lokaler och personal minskar bejakar den borgerliga majoriteten i Jönköping uppförande av nya skolverksamheter, samtliga styrda av utbildningsbolag med privata intressen.
Detta trots att kommunens skol- och barnomsorgsförvaltning redovisat att man på grundskoleområdet får en merkostnad på 15 000 kronor per elev med hänvisning till bidragsbestämmelser och merkostnader för lokaler. För gymnasieskolan är motsvarande kostnad 27 000 kronor per elev. Sammantaget kan kommunens merkostnad för 2008-2010 uppgå till 138 miljoner kronor! om alla ”friskolor” fyller sina platser.
Konsekvenserna är tydligt redovisade i förvaltningsunderlagen. Det blir nedläggning av skolor i vår kommun, både grund- och gymnasieskolor. Elever kan få längre till skolan och vi slösar på ett våldsamt sätt med investerade medel.
För andra är pengarna mer lättförtjänta. Engelska skolan uppger att de skall ha 5,6 lärare per 100 elever. I jämförelse har kommunen 8,5 lärartjänster per 100 elever. Walters gymnasium ska ha en lärartäthet på 13,7, medan motsvarande i kommunen är 18,2.
Det är som några före detta lärare vid Walters gymnasium nyligen skrev ”det är uppenbart av ägarnas vinstintresse har företräde framför verksamhetens kvalitet ”. Ty den mindre lärartäta friskolan har samma resurs som den kommunala skolan. Så säljs nu våra tillgångar och värden ut. Inte minst det omistliga icke materiella i att barn och ungdomar skall mötas, inte skiljas åt i skolan! Nu sker det till en merkostnad av 138 miljoner under tre år. Ett vettlöst, ekonomiskt och socialt haveri pågår i vår kommun.

Peter Persson
Kommunalråd (s)

Skribent: Peter Persson