En toppenchans

KORT SAGT. Möjligen helt oavsiktligt har justitiekansler Göran Lambertz givit politikerna en toppenchans att leva upp till sina ord.
Syftet när han i helgen stoppade avvisningar från Sverige den närmaste tiden må ha varit att värna sekretessen, men i praktiken köper han också tid åt politikerna att hinna ändra lagen – innan allt för många av de tusentals irakier och afghaner som hotas av avvisning kastas ut.
Riksdagen har någon månad eller två på sig att antingen stifta en ny tillfällig lag eller att ändra utlänningslagen, så att begreppet väpnad konflikt tydligare täcker situationen i dessa länder.
För tanken att ingen borde avvisas till Irak fanns i alla fall i somras en politisk majoritet, att döma av de uttalanden som då gjordes (TT 8, 9 juli).
Om de menade allvar- och inte bara sa vad som lät trevligt humanistiskt – ja då har de nu alla möjligheter så fort riksdagen öppnar.

TIDIGARE PUBLICERAD I GÖTEBORG-POSTEN

Skribent: Petter Larsson