En orättfärdig avgift

Den borgerliga regeringen har bestämt sig för att göra a-kassan till en försäkring där du som medlem måste slåss för att få ut någon ersättning. Den solidariska tanken med försäkringen har bytts ut mot en företagsdriven människosyn där de arbetslösa ses som något oönskat. Arbetslöshetsförsäkringen finansieras genom att 4,45 procent av arbetsgivaravgiften går till bl.a. a-kassan och genom medlemmarnas medlemsavgifter.

Att då plocka ut en förhöjd avgift är en ideologiskt fråga för regeringen och handlar inte om ekonomi. De borgerliga vill inte ha ett generöst vällfärdssystem. Genom att ta ut en extra avgift och försämra villkoren så sätter man åt dem som har minst. Den personen kanske är du, någon i din familj eller din granne. Vi får en mer marknadslik försäkring. Kassorna får aldrig del av denna avgift för att förbättra villkoren och servicen för medlemmarna utan den går direkt in i stadskassan som en del av statens skattesänkningspaket där höginkomsttagare gynnas mest och vi arbetare får en mycket liten del.

Se bortom de tomma ögonen och de falska leendena hos våra styrande. De vill inte dig väl eller din granne. De vill ha en klapp på axeln från Svenskt näringsliv och våra pampar i bolagsstyrelserna.

Vi inom LO-facken måste fortsätta debatten och kampen mot nedmonteringen av vår välfärd. Vi får inte tysta bara titta på. Vi måste höra och se våra förtroendevalda och politiker ta debatten i media och kämpa. Även om slaget är förlorat kan vi fortfarande vinna kriget.

Fredrik Stattin
Socialdemokrat och Handelsmedlem

Skribent: Fredrik Stattin