Här knäcks några mediemyter

KULTUR. Huliganer och terrorister. Eller naiva idealister. Så beskrivs ofta – uttalat eller underförstått – ungdomar som engagerar sig politiskt. Åtminstone om det sker utanför partiernas kontroll.
En betydligt mer nyanserad bild ger etnologen Maria Zackariasson, som under ett år följde en norsk och en svensk attac-förening, satt med på möten, gick i demonstrationer och intervjuade medlemmar. I ”Viljan att förändra” undergräver hon några av de vanligaste påståendena om ungdomars – eller unga vuxnas – politiska engagemang.

Det finns ingen absolut motsättning mellan partipolitik och utomparlamentarism; många är medlemmar både i ungdomsförbund och attac, de röstar i valen och tycker att parlamentarismen är ett verktyg bland andra.
Deras engagemang kan sällan betraktas som ett föräldrauppror. Flera beskriver sina föräldrars politiska intresse som avgörande för sitt eget.
Och nej, de är vare sig vålds- eller mediefixerade. När en journalist vill göra reportage tar det hårda diskussioner för dem att acceptera det – mycket på grund av att de tidigare orättvist förknippats med kravaller.

Ett problem, visar Zackariasson, är hur svårt det är för attacarna att upprätthålla idealen om jämlikt deltagande och könsrepresentation. När praktiska beslut fattas, får principerna ibland stryka på foten.
Ett annat är att de tvingas förhålla sig till sig själva som undantag. Föreställningen att ungdomar är politiskt ointresserade sitter så hårt att de ofta både inför sig själva och omgivningen måste förklara sig. Den bilden kan vara ett hinder för andra att organisera sig, tror Zackariasson.

Oavsiktligt kan studien stå som föredöme för journalistiken. Zackariasson vänder och vrider på de svar hon får, hon tolkar, problematiserar och relaterar till annan forskning.
Visst, ibland blir det lite omständligt. Och bilden av aktivisterna blir inte alltid klarare.
Men mycket, mycket bättre. Så här nyanserat kan intervjuer göras.

Maria Zackariasson
VILJAN ATT FÖRÄNDRA
Politiskt engagemang hos unga i den globala rättviserörelsen
Boréa

Skribent: Petter Larsson