Amartya Sen tar strid med kulturkrigarna

I Halldorfs värld ska alltså kyrkan överpröva de demokratiskt fattande besluten, vilket skulle innebära att Sverige skulle transformeras från en sekulär demokrati till en kristen teokrati där den yttersta makten skulle ligga hos ett kristet prästerskap.

KULTUR. En svensk är inte bara en svensk, utan kan också vara till exempel buddist, kvinna, truckförare, fotbollsfan och liberal. Denna rätt triviala iakttagelse är den bärande tanken när utvecklingsekonomen Amartya Sen i sin nya essä ”Identitet och våld” tar strid med vår tids kulturkrigare och väpnade islamister. De är intellektuellt ohederliga när de reducerar människor till kultur eller religion och skapar de blodiga gränser mellan folk som de inbillar sig redan finns, hävdar Sen.

Det är en sympatisk, humanistisk hållning och kritiken av reduktionismen biter bra. Sen gör också en del vettiga noteringar på vägen, som att idéer om demokrati och mänskliga rättigheter inte är något exklusivt ”västerländsk” och att det leder tanken fel att döma ut al Qaida-anhängare som dåliga muslimer eller icke-muslimer; deras tolkning av islam är lika giltig som de ”moderata” muslimernas.

Tyvärr är texten i sin helhet fylld av omtagningar och går sällan på djupet. Han talar om grupptillhörigheter, lojaliteter, intressen och roller som olika ”identiteter”, men sådant ingår ju snarare i en persons identitet och har ofta mycket olika tyngd.

Sens underliggande idé, som aldrig problematiseras, är att vissa gemenskaper är bättre än andra. Det nationella medborgarskapet är till exempel bättre än religiösa eller kulturella gemenskaper. Varför får vi aldrig veta. Och visst är historien fylld av religiöst motiverade massakrer, men är inte våldet i nationens namn mångfalt värre?

Sen bekymrar sig inte heller särskilt om den verkliga världens ofta extremt komplicerade konflikter. Han hänvisar till förnuftet, till människors möjlighet att välja icke-konfrontativa beröringspunkter med varandra: hinduiska och muslimska arbetare ska förenas i sin ”identitet” som arbetare eller som indier, hutuer och tutsier kan leva tillsammans som rwandier. Nyckeln är upplysning.
Det är vackert, men lite enkelt. Det är ju inte, i alla fall inte enbart, för att människor är okunniga eller, ännu mer tvivelaktigt, lurade (hur då, av vem?) som de ansluter sig till den ena eller andra gruppen.

Amartya Sen
IDENTITET OCH VÅLD
Övers: Anna Sörmark
Daidalos

Skribent: Petter Larsson