Välkomna!

Vi lever med ett glapp mellan makt och demokrati. De någorlunda väl fungerande nationella demokratier som vuxit fram under 1900-talet i vår del av världen har de senaste årtiondena urholkats när makten flyttat till en minst sagt bristfälligt demokratisk internationell arena eller helt enkelt överlämnats till den så kallade marknaden.
Resultatet har blivit ökade klassklyftor, nedrustade välfärdssystem och en ekonomisk politik som allt oftare sätter storbolagens och kapitalägarnas intressen före medborgarnas och löntagarnas.
Det är denna kombination av stora problem och en impotent demokrati som givit utrymme för, eller framkallat, den globala rättviserörelsen. Dess självpåtagna uppgift är mindre att stoppa globaliseringen och mer att demokratisera den. Antingen, så menar en del, genom att återge mer makt åt staterna, eller, så menar andra, genom att demokratisera de internationella institutionerna.

Igår meddelades att nästa europeiska sociala forum äger rum i Malmö i september nästa år.
Då tar ett slags europeisk alternativ offentlighet form under några dagar. Den vänstertyngda folkrörelsekonferensen – där allt ifrån fackliga organisationer till kvinnorörelser, fredsgrupper, konsumentorganisationer och miljöorganisationer deltar – är en regional variant på World Social Forum, och den kommer att befolkas av Europas mesta medborgare, de som tagit globaliseringen på ett sådant allvar att de globaliserar sina egna organisationer och nu är i full färd med att fylla den tomma EU-staten i vardande med människor.

Det är möjligt att mindre pålästa personer, oftast på den politiska högerkanten, kommer att påstå att det finns en risk för våldsamheter i staden under forumet, eftersom de – avsiktligt eller ej – blandar ihop de senaste årens toppmötsprotester med de sociala forumen. Den risken är dock närmast försumbar. Åtminstone har de tidigare europeiska och internationella forumen, i bland annat Florens, Paris, London och Mumbai varit fullständigt fredliga. Har träffas rörelserna inte för att protestera mot världens ledare, utan för att föra samtal på sina egna villkor.

Ett forum i Malmö är förstås bara en liten pusselbit i det stora hela. Men, för att vara lite högtidlig, så är det en historisk händelse för Malmö, vars folkrörelser och kommunpolitiker nu tillsammans skriver in staden i berättelsen om hur den globala demokratin skapades.
Det finns bara en sak att säga: Välkomna till Folkets Park.

Skribent: Petter Larsson