Tidningsterror

KRÖNIKA. Mycket dumheter har sagts om islam, terrorism och terrorbekämpning de senaste åren. I onsdags (4 juli) sammanfattade Svenska Dagbladets ledarsida förtjänstfullt några de vanligaste.
Under förespeglingen att vilja ”skrota” myter hävdar man i korthet att eftersom de personer som nu gripits i London misstänkta för terrorism var tämligen välbeställda, så kan terrorismens huvudorsak inte vara fattigdom och förtryck. Eftersom de var troende muslimer, så har islam med terrorism att göra. ”Det finns”, skriver tidningen ”ett enormt problem någonstans inne i islam.” Och eftersom de misslyckades med att vålla någon allvarlig skada och snabbt spårades upp, så fungerar kriget mot terrorismen som det ska.

Terrorism reduceras alltså hos Svd à priori till islamistisk terrorism. Inga amerikanska högermiliser, inga tamilska tigrar, inga latinamerikanska dödspatruller och – naturligtvis – inget om den långt mer omfattande statsterrorismen.
En enda rudimentärt beskriven fallstudie får sedan stå som modell för världen.

Det är måttligt intellektuellt tillfredställande. Särskilt om man betänker den uppsjö av studier som de senaste åren pekat åt helt andra håll.
Nej, jag tänker inte på människorättsorganisationer, fesna akademiker eller andra misstänkta vänsterelement som Svd-skribenterna kan fnysa bort. Låt oss höra vad terrorbekämparna själva säger.
Nationella säkerhetsrådet i USA ser till exempel flera orsaker till spridningen av jihadiströrelsen, bland annat missnöje med korruption och orättvisor, rädsla för västerländsk dominans – vilket leder till ilska, förödmjukelse och en känsla av maktlöshet – motståndskampen i Irak och bristen på ekonomiska, sociala och politiska reformer i muslimska länder (2006). Man menar också att invasionen av Irak ökat, inte minskat, terrorismen i världen.
National Counter Terrorism Center (2006), bekräftar de senaste årens explosion av vad man kallar terrorattacker, från 625 år 2003, till 1907 år 2004 och 14602 år 2005.
Amerikanerna tror alltså till och med själva att deras krig mot terrorismen varit kontraproduktivt och att orättvisor och förtryck kan driva fram väpnad kamp.

Islam då?
Ja, enligt Europol (2007) utfördes 424 av de 498 terrorattackerna (85%) i Europa förra året av separatistiska rörelser utan någon koppling till islam.
Med samma logik som Svd, men med något fler exempel än deras enda, skulle man då kunna hävda att det finns ett enormt problem någonstans inne i den sekulariserade europeiska kristendomen.
Jag vill inte låta hånfull, men i sin uttalade iver att skrota myter och sin outtalade ambition att hetsa mot muslimer lyckas Svenska Dagbladet bara göra det sistnämnda.

ARTIKELN TIDIGARE PUBLICERAD I HELSINGBORGS DAGBLAD

Skribent: Petter Larsson