Stängda dörrar

Den svenska skolan är i stora stycken en succéhistoria jämfört med många andra länder. Genom att länge hålla samman elever i samma klasser, ge alla en bred utbildning, och ett generöst Komvuxsystem har man lyckats minska den sociala utsorteringen från högre studier. De som misslyckats har haft både en och två chanser att komma tillbaka. Det är en välfärdsstatens allra vackraste sidor och har gynnat barn till lågutbildade föräldrar.
Men nu vill skolminister Jan Björklund med sin nya skollag – som presenterades i måndags och som också innehåller en hel del kloka delar – dels inrätta elitklasser redan på högstadiet och dels förbjuda elever att läsa upp sina betyg på Komvux.
Det är en skolpolitik i motsatt riktning, som inte går ut på att öppna dörrarna till framtiden för så många som möjligt. Utan på att stänga dem.

Skribent: EFter Arbetet