Lika mycket värda

”Politik i sin bästa form är kärlek – det är att vilja andra människor väl. Och allt är politiskt, även kärleken.” Vackra och sanna ord av Mikael Wiehe (som på nationaldagen utsågs till årets republikan av Republikanska Föreningen – grattis!).

När jag läste debattartikeln ”Ett biologiskt faktum att homoäktenskap är fel” i Dagens Nyheter den 1 juni, tänkte jag på dessa rader och önskade att artikelförfattarna hade läst, och förstått, dem. Det känns skrämmande att så stor, i bästa fall, okunskap – i sämsta fall, nedvärderande människosyn och elakhet presenteras av en tidigare statsminister/partiledare, en tidigare biståndsminister/partiledare numera riksdagsledamot, samt en tidigare biträdande socialminister/talman och ytterligare fem aktiva riksdagsledamöter. Alltså totalt åtta politiker – samtliga borgerliga.

Det är enkelt att genomskåda dem och avslöja hur de gömmer sig bakom en fransk utredning: ”att äktenskapet i grunden är en institution som syftar till reproduktion”. Och det är med ilska jag läser deras påståenden att det handlar om barns bästa. De förmedlar i stället motsatsen, att barn är olika mycket värda utifrån hur de blev till. Att det enda riktiga sättet att få riktiga barn på, är i äktenskapet mellan man och kvinna via samlag för att barnets biologiska ursprung skall ”avspeglas”.

Det är en åsikt som diskriminerar barn till homosexuella och alla andra barn som kommit till genom assisterad befruktning i heterosexuella förhållanden, alla barn som det inte går att fastställa faderskap för och adoptivbarn.

I artikeln får jag alltså veta, att ett av mina två barn inte duger för dessa politiker. Min son är född i Sydkorea och min dotter är egentillverkad, ja, tillsammans med min man förstås. Hon passar alltså in i författarnas samhälle – men inte han.

Dessa fördomsfulla politikers egentliga syfte med artikeln är naturligtvis att försöka stoppa homosexuella äktenskap och medlen blir barnen som utnyttjas för deras mörka ändamål. Vi har partnerskapslagen, rätten till assisterad befruktning och adoptionsrätt för homosexuella, men ingen äktenskapsrätt. Det är här skon klämmer; rädslan för ett undanröjande av denna diskriminerande otidsenliga äktenskapslag. För att förhindra en sådan nyordning drar sig inte dessa reaktionära politiker för att utnyttja både barn och invandrare. De skriver att invandrare kan få svårare att integreras om homosexuella får gifta sig. Skitsnack! Det är faktiskt mer renhårigt att fortsätta skylla på bibeln som tidigare varit brukligt än på invandrare och barnskydd. De homosexuellas barn finns redan – låt deras föräldrar gifta sig, precis som mina barns fått göra.

Alla barn är äkta och lika mycket värda, oavsett hur de har kommit till och av vilka föräldrar.

Skribent: Eva Hillén Ahlström