Odell sågar av sittgrenen

Riksrevisionen anklagar högerregeringen och dess kommun- och finansmarknadsminister, Mats Odell, för grundlagsbrott. Det handlar om den planerade utförsäljningen av sex statliga bolag. Regeringen har inte gjort den genomlysning av försäljningen, för och emot, som utlovades i höstens budgetproposition. I ett pressmeddelande den 25 maj fördömer Lennart Grufberg, riksrevisor, hårt och tydligt löftesbrottet och talar om försäljningens betydelse för statsfinanserna och hela samhällsekonomin. Regeringen har inte heller frågat myndigheter som Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen om deras åsikter, trots att de är experter.

Alliansen skall under mandatperioden sälja ut tillgångar till ett sammanlagt värde av 200 miljarder, utan någon analys eller konsekvensbeskrivning.
Varför denna brådska, för att inte säga panik? Är högerpartierna redan så säkra på att förlora nästa val att de till varje pris, utifrån ideologiska värderingar, måste göra sig av med våra gemensamma tillgångar, utan att ens göra en prövning mot grundlagen?
Ett sådant hanterande kommer inte bara att innebära en valförlust 2010, utan också i därefter kommande val. Väljarna förstår nog de problem som följer av, ”att såga av den gren man sitter på”.

Det vore demokratiskt och renhårigt att låta folket få ta ställning i ett val till en så omvälvande förändring i vårt samhälle som dessa utförsäljningar medför – inte minst utifrån alliansregeringens låga stöd i väljarundersökningar. Ett sådant val kan ske genom en folkomröstning, vilket många förespråkar. Eller kanske hellre genom en ordentlig information och samhällsdebatt fram till nästa val.

Odells och högerns utförsäljningsbeslut påverkar också framtida generationer. Det finns inte en chans för en ny regering att återköpa företagen. Sålt, sålt – kommer aldrig tillbaka.

Skribent: Eva Hillén Ahlström