Vad visar det här?

KRÖNIKA. Egentligen är den för pinsam för att alls förtjäna några kommentarer, den artikel om ungdomars ”obefintliga kunskap om kommunismen” som två företrädare – Anders Hjemdahl och Camilla Andersson – för organisationen Upplysning Om Kommunismen (UOK) presenterade på Dagens Nyheters debattsida onsdagen den 9:e maj. Undersökningen försöker att koppla samman det faktum att ungdomar fortfarande inte är indoktrinerade till att tro att ”västerländsk” marknadsekonomi är den bästa av världar, med det faktum att historieundervisningen misslyckats med att berätta om Gulag.

Metoden är numera klassisk, minns Ungdomsbarometerns undersökning på samma debattsida för två år sedan som larmade över att en tredjedel av Sveriges ungdomar hyste den djupt samhällsfarliga uppfattningen att marknadsekonomi och kapitalism generar orättvisor.

UOK:s ”undersökning”, som ”genomfördes via internet” (metod och respondentbortfall redovisas inte någonstans i rapporten), kvalade alltså in på Sveriges ledande debattsida. Inte för att den hade några vetenskapliga kvalitéer eller något som helst värde för att klargöra någonting överhuvudtaget utan för att den hade en lämplig vinkling. Dagen efter följde ledarsidan också upp resultatet med att skriva ut receptet: en landsomfattande upplysningskampanj om kommunism är nödvändig.

Låt oss ändå bekanta oss med skräpet. Först om själva undersökningen, som innehöll en uppsättning frågor. Knasiga, blandade med genomknasiga och däribland en rimlig fråga. Några exempel:

Skribent: Erik Berg