Är det fel att ta debatt med sverigedemokraterna?

Mona Sahlin tog debatten i TV med sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
Borde hon istället ha fullföljt den linje som de etablerade partierna hittills, med något enstaka undantag praktiserat, nämligen att försöka tiga ihjäl partiet?
Svaret är att det inte alls är otänkbart att sverigedemokraterna, alldeles oavsett vilken strategi man väljer, tar sig in i Sveriges Riksdag i nästa val.

Väljer man att möta sverigedemokraterna med tystnad kan partiet fortsätta utnyttja martyrskapet och bygga sin propaganda kring den misstanken, att skälet till att det politiska etablissemanget vill tiga ihjäl dem är att det de säger är sant och farligt för makten.
Väljer man att ta debatten kan man bidra till att de får tillgång till scener som gör att de etablerar kontakt med och får gehör hos nya väljare.

Den socialdemokratiska valanalysgruppen drar i sin rapport följande slutsatser.
”Socialdemokraterna måste ta debatten med sverigedemokraterna när och där så krävs. Framför allt bemöta deras buskagitation med fakta. Men naturligtvis inte i onödan ge dem plattformar eller scener att agera från…Socialdemokraterna måste framför allt upprätta dialogen med dem som röstat på sverigedemokraterna.”

Det sista är det allra viktigaste. Sverigedemokraterna , liksom andra partier av samma sort, exploaterar sociala problem. Arbetslöshet, kriminalitet som växer i dess spår, utanförskap och ängslan för framtiden.
Skall man komma till rätta med problemet sverigedemokraterna måste underklassproblematiken angripas med kraft och de etablerade partierna inleda ett samtal med de väljare som protesterar genom att rösta på sverigedemokraterna. De allra flesta är vare sig rasister eller ens främlingsfientliga.
När runt 10 procent i Trelleborg eller Helsingborg eller mer än 20 procent i Landskrona röstar på sverigedemokraterna är det inte främst för att de tror på deras politik utan för att skicka en signal till etablissemanget och socialdemokratin. Lyssna, ta oss på allvar?

Riksdagspartierna kommer inte undan debatten med sverigedemokraterna. Bland annat därför att de nu finns i de kommunala politiska beslutsförsamlingarna.
Frågan är om det inte dessutom är en demokratisk skyldighet att ta debatten. Jag tycker att det är det. Men som sagt, huvudkraften skall inte läggas där, utan på folkrörelsearbete, på att upprätta dialogen med dem som röstat eller kan tänkas rösta på partiet.

Skribent: Bo Bernhardsson