Bevara oss för engagerade moderata kulturpolitiker

Vid årsskiftet togs den fria entrén på statliga museer bort. Ett beslut från alliansen att ytterligare sätta åt ekonomiskt trängda medborgare

Resultatet blev att Sveriges statliga museer har förlorat i genomsnitt drygt var tredje besökare, 35 procent. Arkitekturmuseet i Stockholm förlorade flest, nedgången för dem blev 83 procent.
Nu föreslår de moderata riksdagsledamöterna i kulturutskottet i ett program ”Kulturen 2.0”, att öppna för avgifter på biblioteksboklån, samtidigt som de vill se privata bibliotek.
”Vi behöver bli bättre på kulturfrågorna och bättre på att diskutera dem inom partiet,” säger Mats Johansson, en av programmets åtta upphovsmän.
Programmet presenterades för 1 600 moderata kommunpolitiker i Örebro i helgen.
Jag vädjar nu till Mats Johansson och alla andra moderata politiker med nyvunnet engagemang för kulturpolitik: Låt bli att bli ”bättre” på dessa frågor, återgå i stället till tidigare ointresse och låt andra sköta uppgiften.

Eva Hillén Ahlström, s
Bräcke

Skribent: Eva Hillén Ahlström