Terrorspöket

Vilken är Fjellners och övriga moderaters principiella syn på journalistikens villkor i allmänhet och på Public Service i synnerhet? Anser de att journalister ska sparkas för att de gör ett inslag som visserligen är hårt vinklat, men i grunden sant?

Svenska soldater deltar redan i strider i Afghanistan. Under våren utökas styrkan till 330 man. Skolminister Jan Björklund (fp) ville hösten 2002 att Sverige skulle bidra med stridande trupp i anfallskriget mot Irak. Moderaterna och folkpartiet anser att Sverige bör gå med i Nato. Och den borgerliga pansarkryssaren Dagens Nyheter anser att biståndspengar ska kunna användas för militära ändamål. SIDA kan byta namn till Swedish International Defense Agency, skriver man lite skämtsamt (17 januari).
Kanske är det denna krigsiver som driver fram förslagen om ökad övervakning på hemmaplan?

När regeringen nu – efter en socialdemokratisk originalidé – föreslår att försvarets radioanstalt ska få avlyssna all epost, teletrafik, sms och fax som passerar ut och in över Sveriges gränser motiveras det främst med att ”Hoten är ofta gränsöverskridande, asymmetriska, ickemilitära och utgår inte sällan från icke-statliga aktörer.” Terrorism alltså – lösenordet för en våg av nya polisbefogenheter de senaste åren.

Att avlyssningen innebär omfattande intrång i privatlivet – och därmed en inskränkning av Europakonventionen och svensk grundlag – är nästan alla överens om. Ohyggliga mängder privat information kommer att sökas igenom. Det offentliga debatten har mest rört möjligheterna att öka rättssäkerheten med olika kontrollinstanser och begränsningar i avlyssningen. Själva hotbilden däremot tas för given.

Och självklart KAN terrordåd inträffa. Det kan det ju alltid.
Men när utförde senast en utländsk terrorgrupp en attack i Sverige? Ambassaddramat 1975?
Sverige är ju, tack vare en historia av återhållsam utrikespolitik, ingen prioriterad måltavla för någon och terrorhotet står därför idag inte alls i proportion till de rättigheter vi ger upp.
Men kanske i morgon? Vill regeringen öka vår inblandning i Vita Husets så kallade krig mot terrorismen, och därför, redan nu, börja skydda sig mot dess återverkningar?

ARTIKELN TIDIGARE PUBLICERAD I AFTONBLADET

Skribent: Petter Larsson