Kyrkornas forum

Rapport från Nairobi

Inför det amerikanska anfallskriget mot Irak 2003 omvandlades de sociala forumen under flera år till ett slags krigsmotståndets epicentrum. Antiimperialism och USA-kritik stod högst på dagordningen.
I Nairobi har detta ersatts av frågor om vattentillgång, aids, ökenutbredning och utbildning. Rörelsen är tillbaka i det långsiktiga, oglamorösa arbetet mot den globala fattigdomen.
Svängningen sammanfaller med att den socialistiska vänstern är nästan osynlig. I stället dominerar kyrkorna. De röda fanorna och Che-tröjorna har ersatts av franciskanermunkar, katolska studenter och kristna välgörenhetsorganisationer.
En förklaring är att kyrkorna i denna del av världen står för det mesta av det sociala arbetet – de har en infrastruktur som når djupt in i slummen och har ett visst anseende i ett land där partipolitik ofta är detsamma som korruption.
En annan att det inte finns några vänsterpartier att tala om; kommunistpartiet är rent av förbjudet.

Skribent: Petter Larsson