Forum på rätt plats

Uhuru Park – frihetsparken – i centrala Nairobi lär enligt varje anständig guidebok vara ett ruggigt ställe om natten, med rån och väpnade överfall.
Men i lördags invaderas den av tiotusentals folkrörelseaktivister från hela världen. Då invigs det sjunde World Social Forum, Världssocialt forum. 150 000 deltagare från hela världen, de flesta naturligtvis från Kenya och näraliggande länder, samlas för att under fem dagar skapa ett slags global mot-offentlighet, där man fritt kan diskutera till exempel skuldavskrivning, fattigdomsbekämpning, krig och fred, kvinnors rättigheter och internationell facklig solidaritet – fjärran från styrelserummen och de hårt bevakade toppmötena mellan politiker. Programmet består av över 1000 seminarier, debatter och workshops.

Sedan det första forumet arrangerades 2001 i den brasilianska staden Porto Alegre har forumrörelsen vuxit enormt. Då hade demonstranterna vid Världhandelsorganisationen WTO:s toppmöte i Seattle nyss satt protesterna mot den ojämlika väldshandeln på den politiska dagordningen. Tanken i Porto Alegre var att skapa en egen global offentlighet, som alternativ till de politiska och ekonomiska eliternas toppmöte World Economic Forum i Davos. Men utan att riskera nya kravaller. Initiativet kom från gruppen kring den franska tidningen Le Monde Diplomatique, franska Attac och det brasilianska arbetarepartiet PT. Man samlade omkring 12 000 deltagare. I Sverige var mötet i stort sett okänt.
Nu hålls möten på global nivå varje år – bland annat i indiska Mumbai 2004, och i Pakistan, Mali och Venezuela 2006 – men framförallt har det arrangerats tjogtals med regionala och lokala forum.
Kärnan i diskussionerna rör frågor om global rättvisa, hur den fattiga världen – och de fattiga i den rika världen – ska kunna kämpa sig till en rättvisare världsordning. Under de senaste åren har dock de sociala och ekonomiska frågorna hamnat i skymundan för motståndet mot de amerikanska anfallskrigen mot Afghanistan och Irak. Inför krigsutbrottet 2003 omvandlades forumen snarast till en anti-krigsrörelse och frågor om militär makt och imperialism dominerade diskussionerna.

Skribent: Petter Larsson